Search form

Tu Gimet 24:26

26I isipa ni Pelik, éy makay atdinan siya ni Pablo ta kuhata, a monda légsiwan na siya. Kanya medalas na siya a nipauwet, a mékiohon diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index