Search form

Tu Gimet 25:21

21Pero sala ni Pablo ta éya. Gustu na éy paangen ko siya ta Roma, a monda bistaan siya na hari tam ta éya. Kanya ipabantay ko siya nadid, hanggan éwan ko siya mapaange ta Roma.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index