Search form

Tu Gimet 25:25

25Pero sakén, to péngsiyasat ko diya, éy éwanék tu meeta a kasalanan na a pamunuan diya. Ey nadid, da gustu na bistaan siya no hari tam ta Roma, éy gustu ko éy paangen ko siya ta éya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index