Search form

Tu Gimet 5:23

23a éwan sa side! “Tu pintuan no pégpihesuan éy nakakandadu ta mahusay,” kagi de. “Pati du guwardia éy mégbantay san side to pintuan. Pero to péngbukas me,” kagi de, “éy éwan bale tu tolay ta lubuk!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index