Search form

Tu Gimet 5:34

34Pero te esa sa a Pariseyo, a ti Gameliel i ngahen naa. Maistu siya na rilihiyon na Judeo. Ey iyégalang siya du tolay. Siya, éy tinumaknég to pégmitingan de. Niutus na a iluwas de pa du apostol,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index