Search form

Tu Gimet 7:13

13Nadid,” kagi ni Esteban, “to ikaduwa a bisita de ta éya a mégipahay, éy nipatenggi kan dén ti Hose du aka na, a siya bale dén tu wadi de! Ey napospusan kan ni Hari Paraon i tungkul du tétotop ni Hose.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index