Search form

Tu Gimet 7:31

31Péketa ni Moises ta éya, éy mégtaka kan siya. Ey to kégébék na a entan, éy nabati na i boses na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index