Search form

Tu Gimet 7:34

34Nadid, Moises,’ kagi na Diyos, ‘éy mineta ko ngani dén i hirap du tolay ko ta Egipto, sakay nabati ko be dén i dayidaying dia diyakén. Ey nadid éy inumogsadék dén a mangagaw dide. Kadon, Moises,’ kagi na, ‘da paangen ta ka ta Egipto.’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index