Search form

Tu Gimet 7:43

43I sinésambaan moya éy du diyos-diyosan a biton a Molok sakay tu biton a Rempan, sakay du iba a ginimet moy a ribultu. Kanya sakén,’ kagi na Diyos, ‘éy ibut ta kam ta dumanég a sa na Babilonia.’

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index