Search form

Tu Gimet 7:45

45Ey to panahun ni Hosue a mayor de, éy kembil de tu tolda to késdép de ta luta a pégiyanan de. Sakay i Diyos, éy inibutan na du iba a tolay a dati a égsa sa. Ey tu tolda, éy ginamit de a hanggan ta panahun ni Hari Dabid.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index