Search form

Tu Gimet 7:49

49‘Mégiyanék ta langet,’ kagi na Diyos, ‘sakay i mundua éy saya i te tupuana na tikéd kua. Anya i bile a gemtén moy a para diyakén. Anya,’ kagi na Diyos, ‘te kailanganék ta bile a imangan ko?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index