Search form

Tu Gimet 8:18

18Nadid ti Simon a mégsalamangka, éy mineta na tu ginimet de Pedro, a umasék i Espiritu du tolay bagay itupu de tu kamét de dide. Kanya talaga siya a mangatéd dide ta kuhata.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index