Search form

Tu Gimet 8:19

19“Nay,” kagi na, “atdinanék moy be ta kabahagi na kapangyarian moya, monda éng itupu ko i kamét kua ta tolay, éy umasék be dide i Banal a Espiritu.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index