Search form

Tu Gimet 9:34

34Ey kinagi ni Pedro diya, a “Eneas, pahusayén ka ni Jesu Cristo. Umégkat ka dén, a lukutén mo dén i abék mua.” Ey ti Eneas, éy tinumaknég siya agad.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index