Search form

Juan 1:1

Tu Mégkagi Ta Kagi Na Diyos

1To araw, bagu nilalang i mundua éy édsa dén tu ngéngahinan de a kagi na Diyos. Kaguman siya na Diyos, sakay pati éy Diyos ngani dén siya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index