Search form

Juan 1:51

51Tandaan moy,” kagi ni Jesus, “meta moy i langet a bumukas a tulos du anghel a dumibi diyakén, sakay meta moy be side a umontok a gébwat diyakén. Sakén i lélake a gébwat ta langet.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index