Search form

Juan 10:10

10Mara tu tulisan, éy umange siya to kulungan a magtako sakay mamuno. Pero sakén, éy inumangeék se a monda atdinan ko i tolay ta malaya a buhay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index