Search form

Juan 10:28

28Ey atdinan ko side ta buhay a éwan tu katapusan. Maski nikésiya éy éwan side mepahamak. Sakay pati éy éwan tu méngagew dide diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index