Search form

Juan 10:9

9Mara sakén i pintuan,” kagi na. “Eng sédpanék na maski ti ésiya a tolay, éy meligtas siya. Maari siya a tamo éy soli to kulungan ko. Sakay sakén, éy atdinan ko siya ta kanén na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index