Search form

Juan 11:25

25“Tandaan mo, Marta,” kagi ni Jesus; “sakén i magpabuhay ta tolay, sakay sakén i kégébwatan na buhay na tolay. Maski ti ésiya a méniwala diyakén, éng mate siya, éy mabuhay siya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index