Search form

Juan 12:16

16Du alagad na, éy éwan de naala-ala ta éya a aldew i hula a éya. Pero to késoli dén ni Jesus ta langet, éy naala-ala de a neta de a natupad bale dén to péngiangkas de ni Jesus to kabayo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index