Search form

Juan 12:19

19Ey du Pariseyo, péketa de a mégdulug du tolay diya, éy kinagi de, a “Entan moy, natalo na kitam, da meadu a tahod i mégduluga diya a tolay!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index