Search form

Juan 12:29

29Nadid du tolay sa, éy nabati de be i boses ta langet, a akala de éy mégkéduh. Pero “Bakén a kéduh,” kagi du iba, “pinégkagian siya no anghel.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index