Search form

Juan 12:30

30Ey kinagi ni Jesus dide, a “Kanya négkagi ta kona sa éy éwan alang-lang diyakén, éngˈwan para dikam, monda mapospusan moy a gébwaték ta Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index