Search form

Juan 12:44

44Nadid, kinagi ni Jesus ta medegsén, a “Maski ti ésiya a méniwala diyakén, éy éwan san sakén i péniwalaan naa, éngˈwan pati tu nagpaange se diyakén a Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index