Search form

Juan 12:46

46Sakén i Demlag a inumange ta mundua,” kagi na. “Maski ti ésiya a maniwala diyakén, éy éwan siya manatili ta diklém.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index