Search form

Juan 12:47

47Nadid du makabati ta kagi kua, pero éwan de tupadén, éy éwan sakén i maghukuma dide. Da éwanék se inumange a maghukum ta tolay ta mundua, éngˈwan i hangad kua se, éy magligtas ta tolay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index