Search form

Juan 13:27

27Nadid, to pénanggap ni Hudas to tinapay, éy tulos inumasék ti Satanas diya. Ey kinagi ni Jesus diya, a “Ikad mo dén a gemtén mo agad i gayak mua.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index