Search form

Juan 14:16

16Ey sakén, éy manalanginék Nama ko a atdinan na kam ta Espiritu na a kalewas ko, a siya i Katulung moy, a kaguman moy a éwan tu katapusan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index