Search form

Juan 14:19

19Kétihék san dén a panahun, éy éwanék dén metan na iba a tolay. Pero sikam, éy metaék moy a huway. Ey nadid, da te buhayék a éwan tu katapusan, éy kona kam be sa.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index