Search form

Juan 14:26

26Ey ta péngginan ko dikam, éy paangen se Nama ko i Banal a Espiritu alang-alang diyakén. Siya i Katulung moy. Magpaliwanang siya dikam ta étanan, a ipaala-ala na dikam i étanan a kinékagi ko dikam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index