Search form

Juan 14:31

31éngˈwan tupadén ko san i niutus diyakén Nama ko, monda meta du tolay a mahal ko Tama ko. Nay, tapusék dén a mégkagi,” kagi ni Jesus. “Umégkat kam dén a kitam dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index