Search form

Juan 14:6

6“Sakén i dilan,” kagi ni Jesus. “Sakén i mégpaliwanag ta katutuhanan. Sakay sakén i kégébwatan na buhay na tolay. Ewan tu makaange Nama ko éng éwan sakén i magpaangea sa diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index