Search form

Juan 15:20

20Diyan moy kaleksapan tu kinagi ko dikam, a éwan mataas tu bataan to amo na. Kanya éng linokoék de éy lélokon de kam be. Eng tinupad de i kagi kua, éy tupadén de be i kagi moya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index