Search form

Juan 15:26

26Ta kédemét na Katulung éy siya i méngipahayaga diyakén. Siya i Espiritu a gébwat Nama ko, a magpaliwanag ta katutuhanan. Ey sakén i magpaangea se diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index