Search form

Juan 15:6

6Kanya éng éwan manatili i tolay diyakén, éy ibut siya a koman i sanga no kayo, a hanggan malanés. Ey nadid, iduhu de i kona sa a sanga-sanga, sakay ibut de dén ta apoy, monda matutod side.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index