Search form

Juan 15:9

9Nadid, éng kodya i pénggustua diyakén Nama ko, éy kona be sa i pénggustu kua dikam. Ey sikam, éy diyan moy pébayan i pénggustu kua dikam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index