Search form

Juan 16:32

32“Pero entan moy, dumemét dén nadid i oras a mahiwahiwalay kam dén a pabayanék moy, a guminan i bawat esa dikam ta bili-bile moy. Pero te kagumanék pabi, da édse diyakén Tama ko.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index