Search form

Juan 16:7

7Pero entan moy, kagin ko dikam i katutuhanan, a kaigian moy ye da maglakadék dén. Eng éwanék méglakad, éy éwan umange dikam tu Katulung moy. Pero éng méglakadék dén, éy paangen ko siya dikam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index