Search form

Juan 16:8

8Ey kédemét na Katulung moy,” kagi ni Jesus, “éy ipaliwanag na du tolay ta mundua tungkul ta kasalanan de, sakay ta tama a gimet, sakay ta péghukum na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index