Search form

Juan 17:19

19Ey alang-alang dide, éy patibayén ko i isip ko a sumunud diko, Améng, monda du alagad ko, éy sumunud be side diko, ta pamag-itan na katutuhanan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index