Search form

Juan 17:25

25Améng, siko i mahusaya. Du tolay ta mundua, éy éwan de ka tukoy. Pero sakén, éy tukoy ta ka. Sakay diden ye a méniwala diyakén, éy tukoy de be a siko i nagpaangea se diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index