Search form

Juan 17:3

3Nadid, Améng, siko i tunay a Diyos a isesa. Sakén éy ti Jesu Cristo a pinaangeék mo se. Nadid, du makatukoy dikita, éy side i te buhay a éwan tu katapusan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index