Search form

Juan 17:5

5Kanya nadid, Améng, éy atdinanék mo ta kapangyarian ko ta harap mua, a kona to kapangyarian ko to pékiagum ko diko to araw bagu nilalang i munduae.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index