Search form

Juan 17:9

9“Ewan ko ipanalangin, Améng, du iba a tolay ta mundua,” kagi ni Jesus; “éngˈwan ipanalangin ko san du tolay a niatéd mo diyakén, da side i koo mo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index