Search form

Juan 19:10

10Ey “Bakit,” kagi ni Pilato, “éwan ka sumésengbet diyakén? Ewan mo beman tukoy a sakén i te kapangyariana a mangpaluwas diko, o dikaya ipako ta ka ta kudos?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index