Search form

Juan 19:11

11Ey kinagi ni Jesus, a “Kanya ka san te kapangyarian diyakén, éy kaluuben na Diyos a niatéd diko i kapangyarian mua. Kanya tu néngitugén diyakén diko, éy siya i lalo a medukés i kasalanan na.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index