Search form

Juan 19:23

23Nadid du sundalu, to péngitolnék de dén ni Jesus, éy hinati-hati de tu badu na ta épat a bahagi. Esa bahagi bawat esa a sundalu. Sakay inalap de be tu badu na a atakdug. Pero i éya, éy éwan tu nadigetan, da ginamet a buu a damit.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index