Search form

Juan 2:17

17Nadid, du alagad ni Jesus, péketa de ta éya, éy naala-ala de tu nisulat ni Dabid to araw, a i kagustuan na kana ta Bile na Diyos, éy saya i kaanyaan na kan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index