Search form

Juan 2:9

9Nadid, tu namamahala to kasal, éy kinenaman na tu dimom, éy alak bale dén. Ey éwan na be tukoy éng ahe i gébwata na éya a alak. Basta du bataan a nagsalduk i nakapospusa. Kanya tu namamahala, éy dinulawan na tu lélake a kékasalén,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index